Anti-palo bill, no way kay Duterte

Hindi nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang magbabawal sa mga magulang na paluin o parusahan ang kanilang mga anak upang madisiplina.

Sa dokumenteng inilabas ng Malacañang noong Huwebes, ginamit ni Duterte ang kapangyarihan niyang i-veto ang panukala noong Pebrero 23.

Layunin ng panukala na palawigin ang mas positibo at hindi bayolenteng pagdidisiplina upang maprotektahan ang mga bata sa pisikal o nakahihiyang paraan ng pagpaparusa.

Ipinagbabawal dito ang pagsipa, paggulpi at pananampal gayundin ang hindi pisikal na uri ng pananakit gaya ng pagmumura at pagpapahiya ng mga bata sa publiko.

Naniniwala si Duterte na dapat gamitin ng mga responsableng magulang ang corporal punishment nang may mahigpit na pagkokontrol sa sarili para matandaan ng mga bata na hindi ito pamamaraang may pagkasuklam o pag-abuso kundi isang mapagmahal na pagdidisiplina upang mapangalagaan ang kanilang kapakanan.

“I believe as much as Congress does that every child should be protected from humiliating forms of punishment. It is a salutary piece of legislation. However, I am gravely concerned that the bill goes much further than this act as it would prohibit all forms of corporal punishment, humiliating or not, including those done within the confines of the family home. I do not share such an overly sweeping  condemnation of the practice,” paliwanag ng Pangulo.

Idinagdag pa ni Duterte na dulot ng corporal punishment, nagresulta ito ng positibo para sa lipunan na mula sa hindi mabilang na kabataan, nagsilaki silang masunurin sa bataas at may paggalang sa mga istrukturang pang-awtoridad sa higit na malawak na komunidad.

“Making no distinctions, the bill would allow the government to extend its reach into the privacy of the family, authorizing measures aimed at suppressing corporal punishment regardless of how carefully it is practiced,” sabi pa ng Punong Ehekutibo.

Hiniling pa ni Duterte na hindi dapat matukso ang Pilipinas na sumunod sa anumang nakasanayang pangyayari sa mga bansa sa kanluran na naniniwalang hindi na epektibo ang corporal punishment sa pagdidisiplina sa mga bata.

“I strongly believe that we should resist this trend in favor of a more balanced and nuanced approach, one that is both protective of the child as well as cognizant of the prerogatives of devoted parents who believe in the merits of corporal punishment rightly administered. To uncritically follow the lead of these countries, especially in matters as significant as the family, would be a great disservice to the succeeding generations,” wika ni Duterte.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close